T-GØK – hvad er det?

T-GØK – hvad er det?

T-GØK er en forkortelse af:

Traumeforløsning via Guidede Øjne- og Kropsbevægelser.  

Det er en super effektiv metode, hvor klienten med øjnene følger en af terapeuten styret pind, som føres i et fastlagt metodisk system foran klienten øjne – i et på forhånd afgrænset synsfelt – kaldet klientens ’vindue’. Herved taler øjnene via guide øjenbevægelser taler ind til områder i hjernen, som i en meget tidlig alder er blokeret og sjældent eller aldrig bliver mødt eller brugt.

Der opstår således mulighed for at få kontakt med hengemte og fortrængte sansninger, billeder eller oplevelser øjenbevægelse, som registreres og dermed opstår der en mulighed for at åbne op, møde og hele dette traumespor sammen med terapeuten.

Som traumatiseret vil man typisk have en fragmenteret hukommelse i forbindelse med traumet. T-GØK kan hjælpe med at genskabe et helt billede, således tingene genfinder deres naturlige plads.

Traumer opstår, når vi bliver fastholdt eller gentagne gange har oplevet for overvældende oplevelser, som vi ikke har kunnet slippe ud af. 
Reaktionsmønsteret er at flygte eller kæmpe – og virker dette ikke, lammes vi i hjælpeløshed for til sidst at kollapse.

Hvis den traumatiske oplevelse ikke favnes nært efterfølgende, kan nervesystemet risikere at ”sætte sig fast” i høj arousal og traumet kan da underminere livskraften og dermed skabe livsmønstre, som kan stå i vejen for vores oprindelig sjæl og stjæle energi så vi lukker af for noget i kroppen, så vi ikke mærker os selv.

Er du interesseret i en session – så kontakt mig for at yderligere info.

Det er dog tilrådeligt, at du begynder et forløb og at T-GØK indgår som en naturlig del af terapiforløbet.

marten-bjork-PHTWAccyx6w-unsplash